onsdag 9 mars 2016

Vårdguiden 1177 om ME

Det händer ganska ofta att vi patienter stöter på läkare och vårdpersonal som aldrig hört talas om ME och inte vet vad det är. Jag har skrivit ut info från Vårdguiden som jag alltid har med mig om jag vet att jag ska träffa ny vårdpersonal eller liknande som behöver veta mer om sjukdomen.
Här är några utdrag från den texten:
"Personer med ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome) beskriver en extrem fysisk och mental utmattning ofta i kombination med sjukdomskänsla. Det svenska begreppet kroniskt trötthetsyndrom är egentligen en missvisande term i sammanhanget och ska inte blandas ihop med sömnighet."
"Vad som orsakar ME/CFS är oklart. Många av de drabbade har haft en kraftig bakterie- eller virusinfektion och efter det aldrig återhämtat sig även om själva infektionen har läkt ut. Långtidsstudier av hela befolkningsgrupper har visat att det finns ett tydligt samband mellan flera olika infektionssjukdomar och risken att utveckla ME/CFS."
"ME/CFS klassificeras som en neurologisk sjukdom enligt Världshälsoorganisationen WHO. Benämningen är där post-viral trötthet eller benign myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg."
"Begreppet ME/CFS myntades på 1950-talet. Det har sin bakgrund i flera epidemiska utbrott under 1900-talet av en polioliknande sjukdom med svår trötthet, influensakänsla, muskelsvaghet, men där man inte kunde finna någon orsak till sjukdomen."
"En hypotes som är aktuell i dagens forskning är att vissa personer har ett medfött känsligt immunsystem. Efter vissa infektionssjukdomar kan de utveckla en autoimmun eller autoinflammatorisk process, där immunsystemet angriper den egna kroppen efter det att infektionen läkt ut. Mekanismerna kan delvis likna till exempel reumatoid artrit."
Hela texten hittar ni HÄR.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader, och mitt tips är att först kopiera det du skrivit eftersom det ofta krånglar när man väl ska publicera det och kanske måste testa igen. Hoppas att det ska funka!