måndag 28 mars 2016

Den underfinansierade ME-forskningen - och vad vi kan göra åt den

Såhär skriver Anne Örtegren, ME-patient med koll på läget:

"Den biomedicinska ME/CFS-forskningen har alltid varit extremt underfinansierad. I statliga forskningsbudgetar runt om i världen har den antingen tilldelats väldigt låga summor, eller inga pengar alls. 

Den amerikanska myndigheten NIH (National Institutes of Health) är världens största enskilda finansiär av forskning.  NIH satsar varje år ca 220 miljoner dollar per år på artrit, 900 miljoner dollar på fetma, 150 miljoner dollar på Parkinsons, och 140 miljoner dollar på epilepsi. Siffran för ME/CFS är ca 6 miljoner dollar per år.

Jag repeterar: 6 miljoner dollar per år. 

Den summan är i storleksordningen 30 gånger mindre än vad den borde vara, om man ser till jämförbara sjukdomar gällande prevalens (förekomst), lidande och samhällelig kostnad. MS får en budget på ca 100 miljoner dollar, och det drabbar hälften så många som ME/CFS. Lupus/SLE får 95 miljoner dollar. ME/CFS får 6 miljoner.

Kostnadsmässigt har forskning visat att ME/CFS tynger den amerikanska samhällsbudgeten med ca 20 miljarder dollar per år. Astma har en liknande kostnadsnivå, och får årligen ca 250 miljoner dollar i forskningsmedel. ME/CFS: 6 miljoner."

Läs fortsättningen på hennes inlägg och vad du som både patient, anhörig eller vem somhelst som engagerar sig i ME-frågan kan göra för att ME-forskningen ska gå framåt:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader, och mitt tips är att först kopiera det du skrivit eftersom det ofta krånglar när man väl ska publicera det och kanske måste testa igen. Hoppas att det ska funka!