onsdag 20 maj 2015

Nio av tio sjuka får inte rätt vård!

"Tänk dig att 40 000 svenskar bar på en kronisk sjukdom som drabbade så hårt att var fjärde var sängliggande eller helt bunden till sitt hem. Tänk dig att över nittio procent var fel- eller odiagnosticerade och att flertalet aldrig hade träffat en läkare som kunde deras sjukdom. Det borde inte kunna hända i Sverige 2015. Ändå är det situationen för Sveriges ME/CFS-drabbade."

Det här är inledningen på en viktig debattartikel i Aftonbladet som publicerades den 12 maj och som fick stor spridning. Hoppas att detta och andra reportage samt alla blåklädda medmänniskor gav lite ringar på vattnet, jag tror faktiskt det.

Mer från artikeln:

"IOM påpekar att forskningsanslagen är anmärkningsvärt små med tanke på att sjukdomen i USA bedöms kosta samhället hela 17 000-24 000 dollar per patient och år. Med Sveriges 40 000 patienter skulle det innebära en kostnad på 6-8 miljarder per år. Siffran går inte att översätta rakt av och är säkerligen högre i Sverige på grund av vårt mer utbyggda välfärdssystem.

I stora delar av sjukvården saknas ME/CFS-kompetens helt och patienterna blir lidande. Många ME/CFS-sjuka misstas för utmattade eller deprimerade och får sitt omdöme och sina livsval ifrågasatta i onödan. Sjukvården skriver ofta felaktigt ut antidepressiv medicin och uppmanar till ökad fysisk aktivitet, vilket riskerar att förvärra sjukdomen. Många skyfflas år efter år runt mellan ett oändligt antal specialister på andra sjukdomar. Den som får ME/CFS-diagnos i Sverige har i genomsnitt varit sjuk i elva år, men de flesta får aldrig rätt diagnos."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader, och mitt tips är att först kopiera det du skrivit eftersom det ofta krånglar när man väl ska publicera det och kanske måste testa igen. Hoppas att det ska funka!