torsdag 26 mars 2015

ME - en extremt funktionsnedsättande sjukdom

Senaste nyhetsbrevet från patientföreningen för ME-patienter innehåller en viktig och intressant tabell över olika sjukdomars vitalitet, ME hamnade lägst.

"Utdrag från Institute of Medicine:s rapport om ME/CFS – Hur funktionsnedsättande är ME/CFS?
Författarna till rapporten från Institute of Medicine om sjukdomen ME/CFS, beställd av amerikanska myndigheter, har gått igenom 9000 studier om ME/CFS och etablerat slutsatser för vilka det finns goda bevis. Ett av deras huvudbudskap är att ME/CFS är en fysisk och systemisk sjukdom som är svårt funktionsnedsättande.
Rapporten slår fast, liksom många tidigare artiklar gjort, att ME/CFS är mer funktionsnedsättande än många andra sjukdomar, såsom reumatiska sjukdomar, MS och hjärtinsufficiens.
Utdrag:
Patients with ME/CFS have been found to be more functionally impaired than those with other disabling illnesses, including type 2 diabetes mellitus, congestive heart failure, hypertension, depression, multiple sclerosis, and end-stage renal disease. (sid 31)
Symptoms can be severe enough to preclude patients from completing everyday tasks, and 25- 29 percent of patients report being house- or bedbound by their symptoms. (sid 32)
Nedanstående graf visar värdet på vitalitet i SF-36-skalan för olika sjukdomar."
(Här finns nyhetsbrevet i sin helhet:
http://rme.nu/sites/rme.nu/files/Nyhetsbrev_mars2015_webbversion.pdf)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader, och mitt tips är att först kopiera det du skrivit eftersom det ofta krånglar när man väl ska publicera det och kanske måste testa igen. Hoppas att det ska funka!