söndag 30 november 2014

Om ME, del 1: Orsak till ME

En enhetlig bild av sjukdomens bakomliggande orsaker saknas fortfarande men i en nyligen publicerad svensk studie ledd av professor Jonas Blomberg, Uppsala finner man stöd för att sjukdomen i vissa fall är autoimmun, dvs kroppens immunförsvar reagerar fel och angriper kroppsegna strukturer, i detta fall mitokondrierna.

Mitokondrierna är ursprungligen bakterier som för mer än 1 miljard år sedan blev en del av de celler som idag finns hos oss. Mitokondrier finns i kroppens alla celler och deltar i bildandet av energi.

Vid en infektion bildar kroppens immunsystem antikroppar mot olika äggviteämnen (peptider) som finns på den angripande mikroorganismen. Då mitokondrierna fortfarande har många bakterieliknande egenskaper, kan det på mitokondrien finnas samma typ av peptid som på den angripande mikroorganismen. Immunsystemets antikroppar reagera då även mot de egna mitokondrierna, en autoimmun process har startat. En av de mikroorganismer som kan starta denna process är Chlamydia pneumoniae (ofta kallad TWAR} men även andra infektioner tros kunna framkalla dessa antikroppar.

I studien fann man att 20 - 40 % av ME-patienterna hade förhöjda halter av dessa antikroppar, varför det sannolikt även finns andra förklaringar och mekanismer bakom sjukdomsutvecklingen.

Fysiologiska störningar kan framför allt ses från:

Immunsystemet
Nervsystemet
Hormonsystemet
Men även från

Hjärt- och kärlsystemet
Muskler och skelett
Mag – och tarmkanalen

Den bakomliggande orsak som mest diskuterats är vilken roll den utlösande virus- eller bakterieinfektionen har. Finns infektionen kvar i kroppen utan att säkert kunna fångas upp med dagens infektionsutredningar eller läker den ut efter att ha startat den omfattande sjukdomsprocess som ses vid ME? Klart är att flera virus och bakterieinfektioner (CMV, coxiella burnetti, EBV, enterovirus, herpesvirus, MLV, luftvägsklamydia/TWAR, parvovirus ) tycks kunna orsaka en del av de funktionsstörningar som kännetecknar ME.

Den komplexa sjukdomsbilden indikerar att det kan finnas flera bakomliggande orsaker eller undergrupper inom sjukdomen med en gemensam, specifik orsak. Infektionsteorin stöds av det faktum att ME ibland förekommer epidemiskt och att flera kan insjukna efterhand t ex i en familj.

Forskningsfynd antyder också att det finns en genetisk skörhet (predisposition) som förklarar varför vissa insjuknar men andra inte. Man har funnit att uttrycket av vissa gener tycks vara förändrat. Till dessa hör gener involverade i kontroll av immunmodulering, oxidativ stress och apoptos.

Källa: Gotahälsan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader, och mitt tips är att först kopiera det du skrivit eftersom det ofta krånglar när man väl ska publicera det och kanske måste testa igen. Hoppas att det ska funka!