fredag 28 mars 2014

Mina rättigheter som funktionshindrad. Bra att veta liksom.

Detta kan man läsa på Vårdguiden 1177 för Västra Götalands län:

Hjälpmedel och samhällsstöd vid funktionsnedsättning

Vägledande principer

På internationell nivå finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. Båda dessa konventioner gäller i Sverige.

De nationella målen i Sverige för funktionshinderpolitiken är

• en samhällsgemenskap med mångfald som grund

• att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet

• jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Vad är hjälpmedel?

Hjälpmedel är produkter som man behöver när man har en funktionsnedsättning. Ofta avses också metoder och ny teknik.

Hjälpmedel är avsedda för personer med funktiosnnedsättning för att

• förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga

• förbättra eller bevara funktion eller förmåga

• kompensera försämrad eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet

Tänkte bara helt kort höra med ansvarig chef för den primärvårdsrehabilitering jag hör till hur vi kan gå vidare i detta så att jag får den hjälp jag uppenbarligen har rätt till och som FNs konvention säger att jag ska ha. Nu hade jag ju en mycket kär vän som hittade detta åt mig (som redan får den hjälp hon ska ha för att hon bor i ett annat landsting), men tänker att det hade varit kanon om landstinget var dom som upplyste om mina rättigheter. Genom en arbetsterapeut till exempel.
Men men, nu får det bli lite bakvänt och så får jag upplysa dom istället.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader, och mitt tips är att först kopiera det du skrivit eftersom det ofta krånglar när man väl ska publicera det och kanske måste testa igen. Hoppas att det ska funka!